Indmeldelsesblanket

 

Navn:

 

Dato:

Gade/vej:

 

Post nr.og  by:

 

Bopælskommune

 

Fødselsdato:

 

Tlf:

Mobil nr:

Email:

 

  • o  Gyldigt fritidsfiskertegn + nr.

Dato indløst fritidsfiskertegn:

 

  • o  Aktiv fritidsfisker
  • o Er du evt.bådejer?
 

Bådtype:

Bådens navn:

 

Andre oplysninger: (F.eks. interesse i særlige aktiviteter, tidligere medlemskab af andre fiskeklubber)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern brug

  • o  Medlemskab godkendt

bestyrelsesmødet d.

 

 

 

 

Dato:

  • o  Informationsmateriale udsendt

 

 

 

 

Sendes til:

Nivå FritidsFiskerForening

Nivå Strandpark 7

2990 Nivå