Generalforsamling er udskudt indtil Corona situationen er under kontrol.

 

 

 

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling

 

 

Dagsorden.:

 

Pkt.1          Valg af dirigent.

 

Pkt.2          Valg af stemmetællere.

 

Pkt. 3          Formandens beretning.

 

Pkt. 4          Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Pkt. 5          Forelæggelse af budget og kontingent for det kommende år.

 

Pkt. 6          Behandling af indkomne forslag.

 

Pkt. 7          Valg til bestyrelsen:

                   

                    A: Valg af Kasserer  ( Uffe modtager ikke genvalg)                         

                    B: Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem. (Søren modtager genvalg)

                    C: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

                    D: Valg af 1 bestyrelsessupleant. (Lars modtager genvalg)

 

Pkt. 8          Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

                   

                    Før pkt. 9 vil formanden orientere om den nye havnestruktur.

 

Pkt. 9          Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Nivå Fritidsfiskerforening

 

Ivan Caspersen

Sekretær

 

Der vil efter Generalforsamlingen være spisning for de interesserede(Gule ærter). Tilmelding til Formanden på tlf. 40 15 05 69 eller mail allan@nfff.dk, eller til Lars senest 8 dage før Generalforsamlingen.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   

                         

                              

                   

                

                       

                                         

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

Tilstede:      

 

Pkt. 1.                                                      

                     

                        

                          

 

Pkt. 2.            

 

Pkt. 3.            

 

                     

                   

 

Beretning for 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Pkt. 4. 

 

 

Pkt. 8.         

 

                     

                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

            Uffe Andersen                                                                                     Ivan Caspersen

            Dirigent                                                                                                Referant