Siden er under opdatering

 

Referat af Husmøde den 10 april 2013.

Husformanden bød velkommen og forsamlingen mindes Helge D. Christensen.

1.   Valg af ordstyrer.:

     Uffe blev valgt

2.   Valg af referant.:

     Allan blev valgt

3.   Husformanden har ordet.:

     Der er skiftet 2 døre. I fremtiden bør alle nye døre have samme udseende.

     Det har gået godt, til glæde for alle.

     Rækværket ud til havnen har kostet 2500 kr. i reparation.

     Ny hustømrer er Svend - Erik.

     Der er stadig  mange løsgående hunde.

4.   Regnskab og fastsættelse af vedligeholdelsesbidrag.:

     Regnskabet blev fremlagt af fungerende huskasserer.

     Regnskab godkendt og vedligeholdelses bidraget fortsætter uændret, 150 kr.

     Der var 19 stemmer for uændret vedligeholdelsesbidrag, 2 for 100 kr. og 2 var hverken for    

     eller imod

5.   Valg af ny huskasserer.

     Ivan blev valgt.

6.   Husenes tilstand.:

     Der var en del tale om hvad man skulle bruge vores aktiver til i fremtiden.

     Uld's dør trænger til at blive skiftet. Vindskeder skal males, der er indhentet tilbud fra

     Gunner, som vil male alle vindskeder og duppe tagpappet for 2500 kr. godkendt af

     forsamlingen. Thomsen gav udtryk for at malingen skal være af en god kvalitet.

     Vand underløb husene tages op igen. Vores mindeanker ud for hus 1 trænger til at blive

      restaureret, hovedforeningen tager dette op.

7.   Evt.:

     Ang. fritidfiskertegn undersøger Ivan, hvordan vi kan få klarhed over indbetalinger, hvis

     medlemmet ikke har adgang til en printer.

     Frank forslog at indbetaling af fritidsfiskertegn skulle gå til foreningen, hvis det enkerte 

     medlem ikke udføret fritidsfiskeri.

     Når der er søsætning og båd optagning bør klubhuset ikke lånes ud.

     Referant: Allan Andersen     Ordstyrer.: Uffe S. Andersen