Velkommen til vores hjemmeside

       

 

                                                    Ålegilde

 
Ålegildet afholdes d. 10-8-2019 kl 1400
Tilmelding kan ske hos Uld og Allan. Pris ved tilmelding er 150 kr pr. Person, 😀max.en gæst pr. Medlem.
 
Mvh Bestyrelsen.
 

   🤪😀😲                                              

 

 

2019

 
Kære medlemmer I ønskes alle et godt Nytår.Med håbet om at I slutter op om vores arrangementer i året,

sammenhold gør os stærke.                                                                                                                                                

 

Orintering

Husk at meddele bestyrelsen om ændringer i jeres person data, dette til vores medlems kartotek. Hvis I har fået ny mail adresse eller ændret denne er det vigtigt at melde dette, det nedbringer omkostningerne. 

 

Vi har købt en ny røg ovn, som på nuværende har stået sin prøve med et godt resultat.

 

 Da den meget gerne skulle kunne bruges af så mange medlemmer som muligt, så afholdes der røge kursus d. 27.01 kl. 1000 venligst skriv jer på listen i klubhuset.

 

Tilmelding senest 14 dage før afholdelsen.